Přinášíme krásné, rychlé a uhlíkově neutrální řešení lehkých obvodových plášťů pro vícepodlažní objekty

Naše plně prefabrikované lehké obvodové pláště na bázi dřeva Envilop splňují vysoké energetické standardy pro pasivní domy. Slouží jako náhrada zastaralých obvodových plášťů (typicky tzv. Boletických panelů), kde je možná jejich velmi rychlá a efektivní výměna. Současně mohou být použité i na novou výstavbu kde je požadavek na lehký obvodový plášť. Čerpáme ze zahraničních zkušeností, vývoje a spolupráce s výzkumným centrem ČVUT. Investorům, architektům a projektantům poskytuje kvalitní a kompletní projekční služby od studie po realizační dokumentaci pro dřevěné obvodové pláště Envilop.

 

Hlavní vlastnosti a technické parametry

Výroba a materiály

Maximálně prefabrikované panely se vyrábí na moderních CNC obráběcích centrech, díky kterým dosahujeme vynikající přesnosti, kvality a rychlosti. K výrobě používáme pokročilé materiály na bázi dřeva jako jsou nosníky z vrstvených dýh, dřevovláknité tepelné izolace a konstrukční desky nebo korek.

0,16 W/m2·K

Systém vhodný pro pasivní domy

Součinitel prostupu tepla: neprůsvitná část 0,16 W/m2·K, výplně otvorů 0,72 W/m2·K

Montáž a použití

Na stavbu přijíždí panely již plně zkompletované včetně oken, žaluzií, fasády apod. Stačí je pouze zavěsit za ocelové kotvy na nosnou konstrukci stavby. Jejich využití je při renovacích i výstavbě nových budov s lehkým obvodovým pláštěm.

30 %

Primární energie oproti hliníkových systémům

Potenciál globálního oteplování GWP 31,3 kgCO2eq., spotřeba neobnovitelné primární energie PEI 9247 MJ na jeden typický panel.

Vzhled

Vnější povrchová úprava fasády může být z dřevěných obkladů, libovolných deskových materiálů, omítky, treláže pro zeleň nebo fotovoltaických panelů. Panely je možné provést ve verzi Fire se zvýšenou požární odolností a požární uzavřeností.

41 dB

Neprůzvučnost neprůhledných panelů

Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw neprosklených panelů 41 dB a prosklených panelů 38 dB

Vybavení

Panely se vyznačují subtilními nosnými sloupky a integrovanými žaluziemi do rámu panelu. Dále panely již z výroby obsahují okenní konstrukce, vnější fasádní povrchy, klempířská oplechování, parapety a ocelové kotvy k zavěšení na nosnou konstrukci stavby.

12,0 m

Maximální požární výška objektu

Konstrukce Envilopu je požárně uzavřená. Klasifikace konstrukce nejvýše DP2 a požární výška objektu maximálně 12,0 m (bez dalších opatření).

Uhlíková neutralita

Jako první nabízíme řešení zcela uhlíkově neutrálních obvodových plášťů budov. Zbytkové svázané emise CO2 můžeme kompenzovat výsadbou nových stromů. Tyto nově vysazené české lesy během svého života naváží takové množství CO2, že je obvodový plášť uhlíkově neutrální.

až 90 min

Požární odolnost při požáru z vnější strany varianty Envilop Fire

Varianta Envilop Fire v testech vykázala požární odolnost EIo-i 90 minut a EIo-o 60 minut.

Varianty systému Envilop

Envilop Standard

Plně prefabrikovaný panelový systém lehkého obvodového pláště určený pro renovace (náhrada Boletických panelů) i novostavby budov. Panely se vyznačují maximální mírou prosklení, subtilními nosnými sloupky a integrovanými žaluziemi do rámu panelu. Dále panely již z výroby obsahují okenní konstrukce, vnější fasádní povrchy, klempířská oplechování, parapety a ocelové kotvy k zavěšení na nosnou konstrukci stavby. Panely je možné provést ve verzi Fire se zvýšenou požární odolností a požární uzavřeností.
Tepelně technické parametry dosahují hodnot vhodných pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Skladba je difuzně otevřená a vzduchotěsná.
Typické rozměry panelů jsou šířka 1,5 až 3,0 m a výška 3,4 m. V případě větší výšky panelů jsou přepravovány naležato. Při montáži není potřeba lešení a dodatečné úpravy z exteriéru. Ve zjednodušené verzi je možné systémové lišty a těsnění pro montáž bez lešení nahradit páskami a lištami instalovanými na místě z plošiny

Envilop Wide

Vychází z panelů Envilop Standard, ale umožňuje jejich použití při nadstandardních rozměrech. Toto řešení zkracuje dobu montáže a minimalizuje množství spár mezi panely. Je možné vyrobit panely šířky až 12,0 m a výšky až 4,0 m.

Envilop Highrise

Tyto prefabrikované panely jsou určené pro výškové budovy do požární výšky objektu 22 m. Dřevěné panely jsou v místě stropní desky doplněny o ocelovou konstrukci, která tvoří požární dělící pás. Stejně jako Envilop Standard se může jednat o kompletní panely včetně oken, žaluzií a veškerého dalšího vybavení.

Envilop VIP

Tento typ lehkého obvodového pláště se vyznačuje minimální tloušťkou a pohledovým dřevěným CLT panelem v interiéru. Jedná se o spřaženou dřevěnou konstrukci z masivních CLT panelů s efektivním využitím vakuových izolačních panelů.
Při tloušťce panelu pouze 200 mm je dosaženo součinitele prostupu (0,12 [W/m2·K]) tepla vhodného pro pasivní domy.

Řešení je chráněno užitným vzorem vlastněným ČVUT v Praze. WOOODRISE s.r.o. je držitelem platné licence umožňující její další zprostředkování třetím subjektům, zejména výrobcům.